Efektywna kompletacja w Eurocash S.A.

Cel wdrożenia:

 • Zwiększenie wydajności procesu kompletacji

Korzyści z wdrożenia:

zajac
Szybszy przebieg procesu
wykres_wzrost
Wzrost bezpieczeństwa i ergonomii pracy
reka_pstryk
Prostota obsługi systemu
Krótki czas szkolenia personelu
glowa_gwiazdy
Zadowolenie pracowników z użytkowania systemu

Założona w 1995 roku Grupa Eurocash z siedzibą w Komornikach to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów szybko zbywalnych (FMCG). Świadczy również wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną, zapewniając im innowacyjne modele współpracy i efektywne narzędzia wspomagające biznes. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 15 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak: abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, Kontigo, Koliber. Znakomitą przedsiębiorczość firmy podczas jej ponad 25-letniej działalności potwierdza wiele nagród i wyróżnień w prestiżowych plebiscytach branżowych, jak również wejście na Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych (w 2005 roku).

Nie zwalniając ani na chwilę przedsiębiorczego rozwoju Eurocash zdecydowało o podniesieniu wydajności jednego ze swoich najbardziej kluczowych procesów logistycznych jakim jest kompletacja towarów. Cel ten miał zostać osiągnięty za pomocą nowego systemu wykorzystującego technologię głosową. Wymaganiem wobec systemu było takie jego zaprojektowanie i wykonanie, aby zminimalizować niekorzystny wpływ pojawiających się przerw lub opóźnień w komunikacji z systemem nadrzędnym. To niełatwe zadanie powierzono firmie SKK S.A. z uwagi na dobrą dotychczasową współpracę z tym właśnie partnerem oraz rekomendacje w zakresie wdrażania przez SKK rozwiązań głosowych.

 

Tomasz Mądry

Starszy Kierownik ds. Projektów, Dział Logistyki Eurocash S.A.
Pragnę zwrócić uwagę na ogromną rolę, jaką w całym projekcie odegrały wysokie kompetencje specjalistów z SKK, ich duża elastyczność w działaniu, skoncentrowanie na naszej potrzebie i finalnie wzorowe wywiązanie się z zadania. Operacyjnie stanowiliśmy jeden zespół, stwarzając bardzo partnerskie relacje.

Nowym rozwiązaniem objęto 11 centrów dystrybucyjnych Eurocash zlokalizowanych w całym kraju. Wdrożenie rozpoczęto od magazynu w Błoniu, następnie sukcesywnie przeprowadzono je w Sosnowcu, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Krośnie, Lublinie, Białymstoku, Stargardzie, Tęgoborzu i Krakowie. Dodatkowo we wszystkich centrach dystrybucyjnych specjaliści SKK przeprowadzili audyty sieci bezprzewodowej. W ich wyniku dokonali wymiany wi-fi we wrocławskim magazynie. W pozostałych lokalizacjach sieć wymagała jedynie małych poprawek, które firma Eurocash wprowadziła we własnym zakresie, kierując się zaleceniami po wykonanych audytach. Działania te miały na celu zapewnienie sprawnej i stabilnej łączności podczas realizacji procesu kompletacji.

Na system głosowy składają się przede wszystkim sprzęt i oprogramowanie, których dostawcą jest zarówno SKK, jak i Honeywell. Są to terminale przenośne z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych; bezprzewodowe zestawy słuchawkowe; Voice Catalyst – platforma programowa do budowy i uruchamiania aplikacji głosowej, stanowiąca siłę napędową systemu; Voice Console – oprogramowanie do zarządzania terminalami, SKK Voice Client – aplikacja głosowa odtwarzająca konkretne procesy magazynowe w Eurocash; SKK Voice Connector – serwer komunikacyjny do wymiany danych między terminalami głosowymi a oprogramowaniem SAP. Ponadto zapewniono niezbędne akcesoria, gwarancje sprzętowe oraz wsparcie techniczne w ramach umowy utrzymaniowej systemu.

Jak przebiega kompletacja w magazynach Eurocash? Po zalogowaniu się do systemu (SAP) przy użyciu terminala operator pobiera wózek i rejestruje go poprzez odczyt kodu kreskowego. Odpowiadając na kilka pytań dotyczących stanu technicznego wózka, kontroluje jego sprawność. Następnie pobiera paletę, waży ją i taruje oraz pobiera zlecenie kompletacji z systemu. Wówczas na drukarkach rozmieszczonych w magazynie drukowane są etykiety kompletacyjne, którymi później będą oznaczane skompletowane towary. System głosowy kieruje operatora do pierwszego miejsca pobrania towaru, podając jego współrzędne. Pracownik potwierdza przybycie do właściwego miejsca poprzez odczyt jego cyfr kontrolnych. System przekazuje informacje o towarze i jego ilości do pobrania. Operator potwierdza rzeczywistą pobraną ilość (w przypadku braku produktu podaje odpowiednią informację do systemu). I tak przebiegają operacje pobrania kolejnych towarów aż do skompletowania wszystkich pozycji ze zlecenia. Ostatnim etapem kompletacji jest odstawienie palety do pola zbiorczego, które operatorowi także wskazuje system oraz oklejenie skompletowanego zlecenia etykietą. Pracownik może przejść do realizacji kolejnego zlecenia.

Komunikacja między systemem a operatorem odbywa się za pomocą ustalonych komend. W razie potrzeby w dowolnym momencie pracownik może zawiesić lub przerwać realizację zlecenia oraz ponownie pytać system o istotne informacje. Dzięki zestawowi mikrofonu i słuchawek oraz terminalowi przypiętemu do paska operator podczas całego procesu ma wolne oczy i ręce, co istotnie zwiększa bezpieczeństwo i ergonomię wykonywanej pracy. Personel Eurocash bardzo to docenia, podobnie jak prostą obsługę systemu. Samo szkolenie z nowego systemu zajmuje niezwykle mało czasu – po 2h nowy operator już może przeprowadzać kompletację.

W wyniku wdrożenia wzrosła wydajność kompletacji, zatem wypracowano cel, na którym najbardziej firmie zależało. Wzrost ten dokonał się zwłaszcza przy zleceniach „multi-order picking” i wynosi od 10 do 40% w zależności od magazynu. Zaobserwowano także, że za sprawą systemu głosowego czas dojścia do poprzedniej średniej produktywności przy zatrudnieniu nowego pracownika jest krótszy (w tym samym czasie osiąga wyższą średnią).

System funkcjonuje w trzech wersjach językowych – operator może wybrać, w którym języku chce pracować: polskim, angielskim lub rosyjskim. Wielojęzyczność to również duży atut rozwiązania, ponieważ wśród kadry Eurocash są osoby obcojęzyczne.

Łącznie dostarczono ok. 850 licencji systemu głosowego. Biorąc pod uwagę 2-zmianowy system pracy w magazynach Eurocash, to w procesie kompletacji korzysta około 1700 pracowników dziennie. Warto dodać, iż realizację projektu zakończono pół roku wcześniej niż zakładano w harmonogramie prac, stąd wszystkie korzyści wynikające z wprowadzonego rozwiązania są także odczuwane szybciej. System został wdrożony w obszarze towarów suchych („Dry”), będącym największą częścią każdego z centrów dystrybucyjnych. Firma planuje w przyszłości wprowadzenie identycznego rozwiązania w pozostałych strefach magazynów.

Pobierz case study w PDF

Poznaj podobne case studies

Głosowa kompletacja w Media Expert

Dzięki nowemu rozwiązaniu proces kompletacji w centrum dystrybucyjnym w Łodzi uległ optymalizacji. Odciążenie rąk i oczu personelu za sprawą komunikacji głosowej z WMS podnosi efektywność pracy oraz jej ergonomię i bezpieczeństwo. System głosowy zapewnia niezawodność operacyjną oraz przyczynia się do wzrostu rentowności przedsiębiorstwa.
Czytaj dalej

System głosowy w magazynach Frigo Logistics Sp. z o.o.

SKK dostarczyła 60 kompletów terminali głosowych oraz autorskie oprogramowanie, którego zadaniem jest przetworzenie danych z oprogramowania zarządzającego pracą magazynu (WMS) na poszczególne kolejne czynności do wykonania. Oprogramowanie odpowiada również za sposób komunikacji pomiędzy operatorem a systemem głosowym.
Czytaj dalej

Automatyzacja logistyki w Kampol-Fruit Sp. z o.o.

SKK Smart szybko i bezbłędnie ewidencjuje wszystkie etapy obrotu towarowego. Od momentu przywiezienia przez rolników surowca, poprzez jego sortowanie, klasyfikację, wejście i wyjście z linii produkcyjnej, po umieszczenie gotowego produktu w mroźni i wydanie z magazynu. Poszczególne operacje na poziomach produkcji, magazynowania i dystrybucji odbywają się za pośrednictwem kodów kreskowych – przez zeskanowanie kodu z towaru za pomocą przenośnych terminali.
Czytaj dalej

Wypełnij formularz

SKK S.A.
ul. Gromadzka 54a, 30-719 Kraków  Napisz email

  Skontaktuj się z nami za pomocą poczty elektronicznej

  Zadzwoń

  Skontaktuj się z nami telefonicznie

  Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji