Sprawne zarządzanie produkcją i magazynem w P.P.H.U. POLIPACK S.J.

Cele wdrożenia:

 • Usprawnienie procesów magazynowych i rejestracji produkcji
 • Wprowadzenie automatycznej identyfikacji z wykorzystaniem kodów kreskowych
 •  Spełnienie wymogów współpracy z partnerami w zakresie traceability

Korzyści z wdrożenia:

zajac
Szybka i dokładna realizacja procesów magazynowych i produkcyjnych
pudlo
Precyzyjna identyfikacja surowców i towarów
chmura_serwer
Bezzwłoczny (on-line) dostęp do informacji
lupa_proces
Zwiększenie kontroli nad procesami
dymki_usmiech
Bezpieczna komunikacja
smartfon_monitor
Minimalizacja dokumentacji papierowej
wykres_wzrost
Wzrost produktywności i wiarygodności przedsiębiorstwa

P.P.H.U Polipack S.J. to przedsiębiorstwo produkcyjne założone w 1992 roku w Gościcinie, w woj. pomorskim. Specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości opakowań z tworzyw sztucznych: polipropylenu, polistyrenu, polietylenu i PET, mających zastosowanie do wyrobów kosmetycznych, leków i suplementów diety, jak również do artykułów tytoniowych i spożywczych. Nowoczesny park maszynowy umożliwia firmie realizację złożonych projektów. Opakowania wykonywane są zarówno według wzorów własnych, jaki i indywidualnych zamówień klienta. Potwierdzeniem wysokiej jakości opakowań oraz stosowanych przez firmę standardów są posiadane certyfikaty. Są to: Atesty Narodowego Instytutu Leków; Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2015, Certyfikat Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015, Certyfikat ISO 15378:2015 Bezpośrednie materiały opakowaniowe produktów leczniczych – Wymagania szczególne dotyczące zastosowania ISO 9001:2008 z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP); Certyfikat BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials. Polipack konsekwentnie realizuje wizję swojego rozwoju wyrażającą się w haśle: Opakowanie współtworzy produkt.

Dynamiczny rozwój firmy oraz związana z nim inwestycja w postaci budowy kolejnego zakładu, zrodziły potrzebę usprawnienia oraz modernizacji procesów magazynowych i produkcyjnych. Wznoszenie nowego zakładu odbywało się w Gościcinie i miała to być już trzecia fabryka Polipack- obok pierwszej także w Gościcinie oraz drugiej w Kościerzynie, oddalonej o ok.90 km. Wspomniana potrzeba wynikała również z konieczności spełnienia wymogów strategicznych partnerów z branży farmaceutycznej i kosmetycznej w zakresie genealogii produktów (traceability). Kolejnym wymogiem było zintegrowanie nowego rozwiązania z funkcjonującym w Polipack systemem ERP.

Spółka postawiła na sprawdzoną technologię, tj. automatyczną identyfikację z wykorzystaniem kodów kreskowych. Po analizie oferty rynkowej, z końcem 2015r., wybrała komplek sowe rozwiązanie, zaproponowane przez SKK S.A. Złożyły się na nie następujące elementy:

Bartłomiej Więckowski

Koordynator ds.Produkcji i IT, Polipack
Nowe, zautomatyzowane rozwiązanie to spore usprawnienie funkcjonowania naszych zakładów, to wymierne korzyści nie tylko dla firmy, ale również – nie mniej ważne – duże zadowolenie z wykonywanych zadań dla pracowników. Bardzo cenimy sobie powdrożeniowe wsparcie techniczne dla systemu – zawsze możemy liczyć na szybką i kompetentną reakcję ze strony SKK.
 • SKK Magazyn – oprogramowanie klasy WMS
 • sieć radiowa umożliwiająca transmisję danych drogą radiową
 • przenośne terminale z wbudowanymi czytnikami kodów kreskowych
 • drukarki termotransferowe do wydruku etykiet
 • tabliczki do oznakowania lokalizacji magazynowych.

Inżynierowie z SKK rozpoczęli wdrożenie od zbudowania sieci radiowej na terenie pierwszego zakładu w Gościcinie, gdyż dotychczas istniejąca sieć pokrywała niewielki jego obszar. Nowa sieć objęła swoim zasięgiem pełen obszar magazynowy, biurowy oraz działy produkcji. W celu jej prawidłowego działania, już przy projektowaniu uwzględniono fakt, iż magazyn w części złożony jest z regałów przesuwnych, a częściowo jest to magazyn wysokiego składowania. Zaimplementowane rozwiązanie sieciowe opiera się na infrastrukturze firmy Cisco. W jego skład wchodzą punkty dostępowe, centralnie zarządzane przez kontroler, który zapewnia automatyczną konfigurację, monitoring i nadzór nad siecią. W praktyce sieć wyposażono w dwa kontrolery, z których jeden pełni rolę zapasowego – w przypadku jakiejkolwiek awarii pierwszego kontrolera samoczynnie przejmuje jego rolę. Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo sieci i zapewnia ciągłość jej działania.

Magazyn surowców – produkcja – magazyn wyrobów gotowych i półproduktów to łańcuch logistyczny, jaki funkcjonuje w firmie Polipack. Do tej pory w trakcie przyjmowania surowców czy wydawania finalnych wyrobów stosowano dokumenty papierowe. Następnie dane ręcznie wprowadzano do systemu informatycznego przedsiębiorstwa. Obecnie rejestracja poszczególnych operacji magazynowych odbywa się za pośrednictwem kodów kreskowych. W systemie SKK Magazyn za pomocą terminali, wyposażonych w aplikację SKK Smart do pracy on-line, wykonanie danej operacji rejestrowane jest poprzez zeskanowanie kodu. Z kolei dzięki modułowi wymiany danych (SKK Web Transfer) odczytane dane są automatycznie wysyłane drogą radiową do systemu ERP. Możliwe jest to w wyniku integracji nowego rozwiązania z macierzystym systemem, przeprowadzonej we współpracy firm SKK S.A. i Asseco Business Solutions S.A.

Znakowanie surowców i towarów w magazynie i na produkcji odbywa się za pomocą etykiet, do wydruku których służą specjalizowane drukarki. Natomiast do oznakowania, istotnych w całym łańcuchu logistycznym, lokalizacji magazynowych, SKK dostarczyła dedykowane tabliczki.

Nowy system obsługuje przyjęcia, wydania, inwentaryzację, zarządza przestrzenią magazynową oraz rejestruje zużycie surowców w poszczególnych partiach półproduktu i wyrobu gotowego. Wszystkie te operacje realizowane są pod kątem genealogii produktu (moduł traceability), dzięki w dowolnej chwili można prześledzić pełen proces produkcyjny – od momentu przyjęcia surowca do chwili wysyłki finalnego wyrobu do klienta. Podczas wdrażania systemu w pierwszym zakładzie Polipack, zakończyła się budowa nowej fabryki, którą wyposażono w innowacyjne urządzenia produkcyjne oraz magazynowe tj. regały przesuwne nowej generacji.

 

Po testach pilotażowych i ustabilizowaniu rozwiązanie SKK w całości zostało przeniesione do nowej lokalizacji, a z uwagi na parokrotnie większą powierzchnię budynku – dostosowane i rozbudowane o dodatkowe urządzenia i licencje. Rozszerzenie systemu polegało również na dodaniu kolejnej funkcjonalności, tj. obsługa magazynu kontroli jakości. W magazynie tym przechowywane są prototypy produktów – analizowane pod kątem wymaganej przez Polipack i jego klientów jakości. System umożliwia założenie blokad, ponieważ każdy nowy produkt – zanim zostanie wysłany do klienta – podlega dokładnemu sprawdzeniu. W przypadku pomyślnego wyniku kontroli blokada w systemie zostaje zdjęta, dzięki czemu produkty wchodzące w skład danej partii są uwzględniane w procesie wydania. Ponadto próbki wyrobów mogą być wypożyczane do celów testów wewnętrznych lub na zewnątrz. Zatem kolejny element systemu dotyczący kontroli jakości prowadzi ewidencję, blokady i historię wypożyczeń prototypów wyrobów.

Dalszym etapem rozbudowy rozwiązania było objęcie jego działaniem oddziału w Kościerzynie. Funkcjonujący tam zakład wcześniej nie posiadał elektronicznego systemu do zarządzania magazynem i rejestrującego procesy produkcyjne. Przy uwzględnieniu struktury kościerzyńskiego zakładu i jego mniejszej powierzchni nowy system został z sukcesem uruchomiony. Ważną cechą rozwiązania SKK jest to, iż obydwa zakłady pracują w ramach jednego systemu, dzięki czemu „widzą” swoje stany magazynowe i przebieg produkcji, automatycznie wymieniają między sobą dokumenty i wydają towary.

Dzięki wdrożonemu projektowi firma Polipack zyskała efektywne narzędzie do zarządzania magazynem i produkcją, które pozwala na szybką i dokładną realizację procesów. Kolejnymi korzyściami z wdrożenia są błyskawiczny dostęp do informacji, wzrost rzetelności danych, co za tym idzie wyraźna redukcja błędów, zmniejszenie ilości dokumentów papierowych, pełna kontrola przepływu surowców i towarów między zakładami, optymalizacja kosztów. Nowoczesny, profesjonalny sposób śledzenia historii produktu (traceability) oznacza zwiększenie wiarygodności i polepszenie wizerunku firmy dla partnerów biznesowych – zarówno tych obecnych, jak i przyszłych.

W ramach wdrożenia SKK przeprowadziła szkolenia w zakresie obsługi sieci dla administratora oraz dla kluczowych użytkowników i operatorów systemu w magazynie i na produkcji. Dostarczone urządzenia tj. terminale Point Mobile PM450 i PM260 oraz drukarki Datamax E4205 i M4206 zostały objęte roczną gwarancją producenta, a punkty dostępowe Cisco AP1702 – gwarancją dożywotnią (Lifetime Warranty). Na podstawie odrębnej umowy, podpisanej na czas nieokreślony, SKK świadczy usługi wsparcia technicznego dla systemu, zapewniając tym samym jego użytkownikom szybką pomoc w przypadku awarii.

Warto dodać, iż zadowolenie Polipack z rozwiązania wprowadzonego przez SKK skutkuje kontynuacją współpracy między obiema firmami, ponieważ trwają rozmowy i prace nad dalszym rozszerzaniem funkcjonalności systemu na potrzeby pomorskiego przedsiębiorstwa.

 

Pobierz case study w PDF

Poznaj podobne case studies

Bezbłędna identyfikacja w Alior Bank

Największą korzyścią dla Alior Banku – dzięki zastosowaniu czytników, jest możliwość szybkiej i precyzyjnej rejestracji dokumentów papierowych. Dokumenty te przetwarzane są do wersji elektronicznej, identyfikowanej za pomocą kodu kreskowego i udostępnionej w systemach banku.
Czytaj dalej

Efektywne zarządzanie magazynem w Anton Röhr Logistyka Sp. z o.o.

Dzięki wyposażeniu pracowników w markowe terminale bezprzewodowe identyfikacja towarów w procesie kompletacji czy innych operacji przebiega znacznie efektywniej. Jest to możliwe również w wyniku fachowo zbudowanej i sprawnie działającej sieci radiowej. Z kolei uporządkowanie przestrzeni magazynu za sprawą specjalistycznego oznakowania bardzo ułatwia wykonywanie wszelkich czynności, które teraz przebiegają dużo szybciej i nie powodują pomyłek.
Czytaj dalej

Automatyzacja logistyki w Kampol-Fruit Sp. z o.o.

SKK Smart szybko i bezbłędnie ewidencjuje wszystkie etapy obrotu towarowego. Od momentu przywiezienia przez rolników surowca, poprzez jego sortowanie, klasyfikację, wejście i wyjście z linii produkcyjnej, po umieszczenie gotowego produktu w mroźni i wydanie z magazynu. Poszczególne operacje na poziomach produkcji, magazynowania i dystrybucji odbywają się za pośrednictwem kodów kreskowych – przez zeskanowanie kodu z towaru za pomocą przenośnych terminali.
Czytaj dalej

Wypełnij formularz

SKK S.A.
ul. Gromadzka 54a, 30-719 Kraków  Napisz email

  Skontaktuj się z nami za pomocą poczty elektronicznej

  Zadzwoń

  Skontaktuj się z nami telefonicznie

  Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji