System Rejestracji Produkcji w Grupie Powen-Wafapomp S.A.

Cel wdrożenia:

  • Usprawnienie procesu produkcyjnego

Korzyści z wdrożenia: 

zajac
Eliminacja opóźnień w dostępie do danych produkcyjnych
glowa_sciezki
Lepsze planowanie produkcji
monitor
Zawsze aktualne i wiarygodne dane o zleceniach
ostrzezenie_spadek
Eliminacja pomyłek w zakresie zleceń
lupa_oko
Możliwość weryfikacji realizowanych zadań

Grupa Powen-Wafapomp S.A. od ponad 100 lat dostarcza wysoko wyspecjalizowane pompy przemysłowe, głównie do elektrowni, elektrociepłowni, kopalń, zakładów chemicznych i petrochemicznych, cukrowni, a także dla instalacji wodociągowych. Oferuje kompleksowe rozwiązania, dostosowane do potrzeb klientów, także w systemie projektów pod klucz. W zakładach w Warszawie i Zabrzu firma zatrudnia ponad 600 pracowników, w tym 40 konstruktorów.

Wsłuchując się w wymagania rynku Grupa Powen-Wafapomp S.A. stale podnosi jakość usług i udoskonala swoją ofertę. Jedną z kwestii, którą chciała usprawnić, był dostęp do aktualnych danych dotyczących zleceń produkcyjnych. Wykonując poszczególne zlecenia pracownicy musieli wypełniać karty pracy w formie papierowej, które następnie były przepisywane do systemu ERP. Była to praca żmudna, czasochłonna i potencjalne źródło pomyłek. Dane pojawiały się w systemie z opóźnieniem, co utrudniało m.in. planowanie produkcji – działający w firmie system ERP nie był wystarczająco wiarygodnym źródłem informacji na temat zaawansowania realizacji zamówień.

Aby rozwiązać ten problem spółka uruchomiła projekt, mający na celu znaczne przyśpieszenie przesyłania danych o zaawansowaniu produkcji do systemu ERP. W wyniku analizy dostępnych na rynku rozwiązań zwróciła się z zapytaniem ofertowym do trzech firm. Po rozmowach i wstępnych konsultacjach wybrała krakowską SKK S.A.

 

Michał Barkoczyński-Prochownik

Dyrektor ds. Informatyki Grupy Powen-Wafapomp S.A.
Do SKK przekonało nas doświadczenie firmy we wdrażaniu podobnych systemów. Odnieśliśmy wrażenie, że konkurenci patrzyli na nasz projekt bardziej przez pryzmat sprzedaży nam urządzeń, technologii, materiałów eksploatacyjnych. Firma SKK podeszła do projektu procesowo. Oczywiście urządzenia i technologia też były ważne, ale dla nas liczyło się pozyskanie partnera w projekcie, który przekaże nam know-how i pozwoli dobrze wdrożyć całe rozwiązanie.

Po kilku miesiącach konsultacji został opracowany, a następnie wdrożony w zakładzie w Zabrzu System Rejestracji Produkcji. Produkcja każdej pompy rozpoczyna się od wprowadzenia do systemu ERP struktury konstrukcyjnej i marszruty technologicznej wyrobu, które w systemie tym przetwarzane są na siatkę zleceń produkcyjnych. Ze względu na złożoność produkcji, konieczność dostosowania wyrobów do wymagań klienta oraz wiele równoległych projektów produkcyjnych, prowadzonych w tym samym czasie, zarządzanie powiązaniami między zleceniami i ocena możliwości terminowej realizacji finalnego produktu jest bardzo dużym wyzwaniem dla Działu Planowania Produkcji. Stąd precyzyjna wiedza o stanie zaawansowania każdego ze zleceń produkcyjnych jest niezmiernie istotna.

Dzięki wdrożeniu systemu firmy SKK i jego udanej integracji z systemem ERP przedsiębiorstwa, dane przekazywane z produkcji dostępne są natychmiast. Ponadto w zaimplementowanym systemie dostępne są mechanizmy umożliwiające bieżącą kontrolę i weryfikację wprowadzanych przez pracowników danych. Każda czynność jest identyfikowana niepowtarzalnym kodem, aby w ten sposób uniemożliwić pomylenie z jakimkolwiek innym zleceniem.

Rozwiązanie zapewnia dostęp do danych dla uprawnionych pracowników. Po wykonaniu pracy operator, wykorzystując komputer wyposażony w ekran dotykowy, skanuje kod wykonanej czynności i uzupełnia związane z nią dane np. ile sztuk zostało wyprodukowanych, w jakim czasie, skąd wyniknęło ewentualne opóźnienie czy ilość braków. Pracownik ma możliwość podglądu wykonanych przez siebie prac – zarówno bieżących, jak i historycznych. System Rejestracji Produkcji udostępnia także narzędzie, w którym dostępne są podstawowe informacje o pracy pracowników i wykonywanych zleceniach. Na podstawie tych danych generowane są raporty, które pozwalają pracownikom nadzorujących produkcję:

  • znać aktualny stan realizacji zleceń produkcyjnych
  • wiedzieć o ilości i rodzaju braków, co pozwala uruchomić dodatkowe zlecenia
  • planować produkcję na podstawie aktualnych danych
  • obniżyć koszty pozyskiwania informacji o realizacji produkcji
  • analizować przyczyny braków i miejsca ich powstawania
  • kontrolować poprawność wykonywania operacji produkcyjnych.

Przeprowadzone przez SKK prace objęły opracowanie rozwiązania, napisanie oprogramowania, budowę stanowisk do rejestracji pracy, instalację, testy i szkolenia. SKK świadczy ponadto usługi wsparcia technicznego oraz serwisu urządzeń.

Zapytany o plany na przyszłość pan Michał Barkoczyński-Prochownik odpowiada – Planujemy roll-out wdrożonego systemu do kolejnego zakładu – w Warszawie. W tej chwili mamy także plany rozbudowy raportowania w oparciu o dane w systemie SKK i włączenie tych danych w system komunikacji wewnętrznej, który daje pracownikom informację zwrotną w postaci wykresów i wskaźników. Chcemy także rozbudować system powiadomień i raportów, tak aby jak najwięcej pracowników mogło korzystać z przetwarzanych danych. Cieszymy się, że rozwiązanie pozwala nam na realizację kolejnych pomysłów.

Pobierz case study w PDF

Poznaj podobne Case Studies

Modernizacja obsługi magazynu i produkcji w PZ HTL S.A.

Cała przestrzeń składowania została podzielona na lokalizacje magazynowe, które za pomocą aplikacji Nice Label służącej do wydruku etykiet, zostały odpowiednio oznakowane. Równolegle etykietami oznakowano stan archiwalny magazynu. Teraz wiadomo, gdzie dokładnie dana partia elementów się znajduje. W dalszym etapie dostarczono urządzenia oraz pozostałe aplikacje do obsługi operacji magazynowych i produkcyjnych.
Czytaj dalej

Sprawne zarządzanie produkcją i magazynem w P.P.H.U. POLIPACK S.J.

Nowy system obsługuje przyjęcia, wydania, inwentaryzację, zarządza przestrzenią magazynową oraz rejestruje zużycie surowców w poszczególnych partiach półproduktu i wyrobu gotowego. Wszystkie te operacje realizowane są pod kątem genealogii produktu (moduł traceability), dzięki w dowolnej chwili można prześledzić pełen proces produkcyjny – od momentu przyjęcia surowca do chwili wysyłki finalnego wyrobu do klienta.
Czytaj dalej

Maszyny i narzędzia pod kontrolą w Infra-Port Sp. z o.o.

System został wdrożony w magazynie środków BHP oraz magazynie narzędzi. Dostarczone rozwiązanie wspiera procesy magazynowe związane z przyjmowaniem oraz wydawaniem maszyn i narzędzi. Moduł wspomaga także automatyzację procesu inwentaryzacji zarówno w magazynach jak i na placach budowy.
Czytaj dalej

Wypełnij formularz

SKK S.A.
ul. Gromadzka 54a, 30-719 Kraków
+48 12 293 27 00

    Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji