Dyrektywa dotycząca wyrobów tytoniowych 

19 maja 2019 roku obowiązywać zaczną przepisy tzw. Dyrektywy tytoniowej (Tobacco Products Directive, 2014/40/EU), wprowadzającej restrykcyjne wymogi dotyczące śledzenia produktów przemysłu tytoniowego. Niedostosowanie się do nowych przepisów skutkować będzie nałożeniem dotkliwych kar finansowych oraz zakazem dystrybucji wyrobów tytoniowych na terenie UE. 

Więcej informacji

19 maja 2019 roku obowiązywać zaczną przepisy tzw. Dyrektywy tytoniowej (Tobacco Products Directive, 2014/40/EU), wprowadzającej restrykcyjne wymogi dotyczące śledzenia produktów przemysłu tytoniowego. Niedostosowanie się do nowych przepisów skutkować będzie nałożeniem dotkliwych kar finansowych oraz zakazem dystrybucji wyrobów tytoniowych na terenie UE. 

Czym jest Dyrektywa tytoniowa? 

Zgodnie z nowymi przepisami wszystkie firmy uczestniczące w łańcuchu logistycznym wyrobów tytoniowych (producenci, importerzy, dystrybutorzy i hurtownicy) zobligowani są do wdrożenia kompleksowych systemów śledzenia produktów.  

Główne założenia ustawy to: 

  • Przepisy dotyczą papierosów oraz tytoniu do samodzielnego zwijania. 
  • Są stosowane na poziomie pojedynczych pudełek. 
  • Dotyczą całego łańcucha dostaw aż do punktu sprzedaży detalicznej.  


Poszukujesz rozwiązania, które pomoże Twojej firmie dostosować się do nowych przepisów?  

SKK jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce rozwiązania Honeywell Movilizer Track and Trace Solutions for Tobacco Products Directive (TPD), przygotowanego przez firmę Honeywell. Wspomniane wyżej rozwiązanie to kompleksowy ekosystem wspierający dystrybutorów produktów tytoniowych w dostosowaniu się do wymogów nowej dyrektywy.  

 

 

Honeywell Movilizer Track and Trace Solutions for TPD składa się z dwóch elementów: 

  • Aplikacji mobilnej Movilizer ACT stanowiącej podstawę rozwiązania, 
  • Chmury Movilizer Track & Trace, odpowiadającej m.in. za gromadzenie danych i przesyłanie ich do systemu EU Router.  
 

Usługi i produkty SKK i Honeywell związane z Dyrektywą Tytoniową, obejmują również: 

  • urządzenia mobilne dostosowane do nowych przepisów, 
  • wsparcie serwisowe, 
  • pomoc techniczną 24/7, 
  • szkolenia. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skonsultuj się bezpośrednio z naszym ekspertem, Tomaszem Bażelą, za pomocą TEGO linka .  


Więcej informacji o rozwiązaniu Movilizer:

Dyrektywa tytoniowa - SKK i Honeywell from SKK S.A.

Dowiedz się więcej