News

Więcej informacji

VIII Konferencja Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym

Zapraszamy wszystkich na konferecję VIII Konferencję Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym, która odbędzie się w dniach 8-9 marca 2016 r. w Best Western Premier Kraków Hotel.

Wygłosimy na niej prelekcję "Produkcja pod kontrolą, czyli jak uniknąc kosztownych błędów i zachować ciągłość produkcji"


Celem konferencji jest prezentacja problematyki związanej z identyfikowaniem i rozwiązywaniem problemów produkcji, technologii i jakości w zakładach spożywczych oraz wymiana doświadczeń w tym obszarze.

Tematyka:
•    Naprawy i remonty maszyn.
•    Efektywność w utrzymaniu ruchu,
•    Diagnostyka w utrzymaniu ruchu,
•    Automatyka i sterowanie,
•    Zarządzanie magazynem części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
•    Optymalizacja kosztów,
•    Nowoczesne systemy informatyczne,
•    Gospodarka olejowa i smarownicza.

Co robimy