Przejdź na cyfrowe zarządzanie etykietami

Skonsultuj projekt

Realizacja procesu etykietowania bez NICELABEL LMS

Ręczne i pracochłonne procesy druku etykiet są kosztowne pod względem czasu i zasobów. Są bardzo podatne na błędy, które mogą prowadzić do przerabiania, kwarantanny czy wycofywania produktów. Są także kosztowne pod kątem utraconych możliwości, gdy firmy nie są w stanie wystarczająco szybko reagować na zmieniające się rynkowe warunki i trendy.

Słabe strony starszych metod etykietowania, które generują ukryte koszty:

 • ogromna zależność od działu informatycznego,
 • długi czas powstawania nowych projektów,
 • dużo osób projektujących etykiety,
 • wiele szablonów etykiet,
 • niespójność projektów,
 • brak zcentralizowanego przechowywania danych,
 • brak skonsolidowanej historii drukowania,
 • brak kontroli dostępu użytkowników,
 • pracochłonny proces zapewnienia jakości lub jego brak,
 • powolne zarządzanie zmianami lub jego brak,
 • ryzyko nieautoryzowanych zmian w szablonach etykiet,
 • czasochłonny proces obsługi stanowisk wydruku,
 • błędy wprowadzania danych,
 • błędy drukowania,
 • nieplanowane przestoje,
 • opóźnienia wysyłki wyrobów,
 • błędne oznakowanie produktów,
 • konieczność wycofania towarów z rynku,
 • grzywny regulacyjne,
 • nadmiarowy inwentarz.

Realizacja procesu etykietowania z NICELABEL LMS

NiceLabel Label Management System to rozwiązanie, które kompleksowo przekształca dotychczasową metodę oznaczania produktów w ramach prowadzonej działalności oraz w rozszerzonym łańcuchu dostaw. System umożliwia centralizację całego procesu drukowania etykiet oraz jego ujednolicenie. Posiada niezbędne moduły, które w znacznym stopniu usprawniają zarządzanie cyklem życia etykiet. W skład oprogramowania NiceLabel Label Management System wchodzi projektant etykiet, konstruktor aplikacji, system zarządzania dokumentacją, system drukowania w sieci (do drukowania ręcznego), zintegrowany system drukowania, środowisko pozaprodukcyjne oraz system zmian i transferu. System zapewnia zwrot z inwestycji w mniej niż rok dzięki oszczędnościom bezpośrednim, pośrednim i redukcji niewykorzystanych możliwości.

NiceLabel LMS to nowoczesne, elastyczne i skalowalne narzędzie, będące odpowiedzią na wyzwania czy wymagania prawne w zakresie oznaczania wyrobów etykietami.

Korzyści z wdrożenia NiceLabel Management System:

 • usprawnienie projektowania etykiet,
 • wzrost wydajności i dokładności druku,
 • minimalizacja błędów w oznakowaniu wyrobów,
 • wzrost jakości oznakowania,
 • obniżenie kosztów obsługi informatycznej,
 • znaczne oszczędności czasu,
 • pełne śledzenie i kontrola procesu znakowania,
 • redukcja kosztów kontroli jakości,
 • eliminacja opóźnień w produkcji i dostawach,
 • wzrost całkowitej wydajności operacyjnej,
 • szybsze wprowadzanie produktów na rynek,
 • szybki zwrot z inwestycji.

Wypełnij formularz

SKK S.A.
ul. Gromadzka 54a, 30-719 Kraków  Napisz email

  Skontaktuj się z nami za pomocą poczty elektronicznej

  Zadzwoń

  Skontaktuj się z nami telefonicznie

  Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji