Webinarium

„Dyrektywa Fałszywkowa” – jak przygotować organizację na zmiany

Kogo powinno zainteresować?

 • osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości
 • pracownicy działu zakupów
 • dyrektorzy logistyki
Więcej informacji

„Dyrektywa Fałszywkowa” – jak przygotować organizację na zmiany

Kogo powinno zainteresować?

 • osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości
 • pracownicy działu zakupów
 • dyrektorzy logistyki

Wdrożenie wytycznych zgodnych z dyrektywą 2011/62/UE, zwaną potocznie ustawą fałszywkową, to jedno z największych wyzwań stojących przed branżą farmaceutyczną w Polsce. Zupełnie nowe wytyczne prawne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i walkę z fałszerzami leków powodują, że większość producentów będzie w najbliższym czasie znacznie modyfikować procesy produkcyjne.

Uczestnicząc w webinarze dowiesz się:

 • jak przygotować organizację na wdrożenie procedur zgodnych z dyrektywą
 • jakie zmiany czekają obszary serializacji, rejestracji i agregacji produkcji
 • czym różni się serializacja opakowań jednostkowych od oznakowania opakowań zbiorczych
 • czym jest Track&Trace  i jaka jest jego rola w świetle nowych przepisów
 • jak nowe przepisy różnicują bezpieczeństwo od zabezpieczenia leku
 • jakie są najnowsze dostępne technologię wspierające firmy farmaceutyczne w procesie produkcji zgodnej z nowymi przepisami

Agenda:

 1. Wstęp – zarysowanie problemu związanego z ilością fałszywych leków
 2. Bezpieczeństwo kontra zabezpieczenie leku – gdzie są różnice
 3. Omówienie założeń dyrektywy 2011/62/UE
 4. Omówienie łańcucha dostaw uwzględniającego nowe wymagania prawne
 5. Omówienie rozwiązań wspomagających – traceability, systemy centralnego zarządzania cyklem życia etykiet, metody znakowania
 6. Podsumowanie i pytania

Prowadzący

 • Robert Goncerz
 • Tomasz Prażmowski

 

Zapis webinara