SKK Smart Produkcja

Jednym z najistotniejszych aspektów związanych z obszarem produkcyjnym jest sprawna koordynacja procesów związanych z ciągłością, wydajnością oraz zapewniających wysoką jakość. Zautomatyzowanie i zoptymalizowanie kontroli nad kluczowymi procesami produkcyjnymi zapewnia rozwiązanie SKK Smart Produkcja.

Więcej informacji

Jednym z najistotniejszych aspektów związanych z obszarem produkcyjnym jest sprawna koordynacja procesów związanych z ciągłością, wydajnością oraz zapewniających wysoką jakość. Zautomatyzowanie i zoptymalizowanie kontroli nad kluczowymi procesami produkcyjnymi zapewnia rozwiązanie SKK Smart Produkcja.

Głównym zastosowaniem aplikacji jest zwiększenie wydajności, efektywności i jakości produkcji, poprzez sprawną koordynację procesów związanych z tym obszarem. Obsługa aplikacji odbywa się z wykorzystaniem terminali, za pomocą których pracownicy rejestrują wszystkie czynności wykonane w trakcie procesu. Informacje te przesyłane są do centralnego systemu ERP i aktualizowane w czasie rzeczywistym. Dzięki temu osoby zarządzające mają pełen wgląd w realizację zadań i wydajność poszczególnych etapów produkcyjnych, co przekłada się na wzrost wydajności i jakości produkcji. Aplikacja umożliwia pracę w oparciu o scenariusze, które są definiowane są w oparciu o potrzeby konkretnego wdrożenia.

SKK SMART Produkcja umożliwia również kontrolę poszczególnych  partii produktów, jak również ich komponentów (tzw. tracebility), co również wpływa na zwiększenie jakości produkcji, zapewniając kompleksową informację w momencie wykrycia wad części wyprodukowanego asortymentu.

SKK Smart cechuje niezwykła prostota obsługi, a łatwa integracja z systemami klasy ERP powoduje, że jej wdrożenie nie niesie za sobą konieczności żadnych zmian w już istniejącym ekosystemie.

Aplikacja jest kompatybilna z większością dostępnych na rynku terminali, posiada pełne wsparcie dla standardu GS1 oraz kodów kreskowych 1 i 2D. Współpracuje również z wieloma typami drukarek, w tym drukarkami przenośnymi.

W ramach rodziny produktów SKK  Smart znajdują się również aplikacje optymalizujące procesy w obszarze logistyki magazynowej, handlu oraz pracy zdalnej.

Korzyści z wdrożenia:

  • podniesienie wydajności i jakości działań wymagających kontroli i rejestracji ruchu materiałów i surowców
  • pełna informacja o statusie prac w czasie rzeczywistym
  • praca na dokumentach z ERP – bez przepisywania, opóźnień i błędów, zapewnienie wiarygodności danych
  • raportowanie oraz analizy wydajności i jakości rejestrowanych procesów

 Dla kogo:

  • firmy produkcyjne

Sprawdź inne rozwiązania SKK Smart

 SKK Smart ro rodzina nowoczenych i ergonowmicznych aplikacji, w których oprócz SKK Smart Produkcja wchodzą rozwiązania optymalizujące i automatyzujące:

SKK podeszła do projektu procesowo; oczywiście urządzenia i technologia też były ważne, ale dla nas liczyło się pozyskanie partnera w projekcie, który przekaże nam know-how i pozwoli dobrze wdrożyć całe rozwiązanie.

Michał Warkoczyński-Prochownik, dyrektor ds. informatyki Grupy Powen- Wafapomp SA