Systemy sieciowe dla produkcji

Wiele przedsiębiorstw wydziela ze swojej infrastruktury sieć pracującą w obszarze produkcyjnym, ponieważ jej funkcjonalność często znacząco różni się od tradycyjnej sieci biurowej, czy magazynowej. Sieć na produkcji koordynuje pracę urządzeń oraz umożliwia ich komunikację z systemami pozostałych działów. Bardzo często stanowi też podstawowy kanał dla działań serwisowych dostawców sprzętu.

Więcej informacji

Wiele przedsiębiorstw wydziela ze swojej infrastruktury sieć pracującą w obszarze produkcyjnym, ponieważ jej funkcjonalność często znacząco różni się od tradycyjnej sieci biurowej, czy magazynowej. Sieć na produkcji koordynuje pracę urządzeń oraz umożliwia ich komunikację z systemami pozostałych działów. Bardzo często stanowi też podstawowy kanał dla działań serwisowych dostawców sprzętu.

W tym przypadku podczas projektowania sieci w obszarze produkcyjnym na pierwszym planie są aspekty związane z bezpieczeństwem sieci. Wyodrębnienie i zabezpieczenie infrastruktury sieciowej w połączeniu i odpowiednim przeszkoleniem personelu może znacznie zmniejszyć ryzyko dostępu do zasobów sieciowych osób niepożądanych.

Oferta SKK z zakresu rozwiązań sieciowych dla produkcji to kompleksowa usługa polegająca na całościowej opiece nad infrastrukturą sieciową klienta. W jej ramach oferujemy:

  • planowanie sieci (LAN, WLAN)
  • dobór urządzeń (również w modelu IaaS i HaaS)
  • audyty bezpieczeństwa
  • doradztwo w zakresie modyfikacji istniejących rozwiązań
  • szkolenia
  • wsparcie techniczne (L1, L2, L3)
  • aktualizacje i serwis
  • kompleksowe prowadzenie projektów w zakresie rozwiązań sieciowych

 

Powiązane wdrożenia

 

O wdrożenie sieci radiowej poprosiliśmy SKK, ponieważ już wcześniej mieliśmy przyjemność współpracować, a ponadto firma ma poparte rekomendacjami doświadczenie we wdrażaniu sieci bezprzewodowych.

Tomasz Majchrowicz, kierownik IT Südzucker Polska