Sensor logistyczny Hive Sensor

Jak uniknąć strat finansowych i wizerunkowych, będących skutkiem przechowywania i transportu towarów w nieprawidłowych warunkach? W jaki sposób zapewnić optymalne warunki i chronić produkty? Z pomocą przychodzi tutaj rozwiązanie na miarę czwartej rewolucji przemysłowej – mianowicie sensor logistyczny.

Więcej informacji

Jak uniknąć strat finansowych i wizerunkowych, będących skutkiem przechowywania i transportu towarów w nieprawidłowych warunkach? W jaki sposób zapewnić optymalne warunki i chronić produkty? Z pomocą przychodzi tutaj rozwiązanie na miarę czwartej rewolucji przemysłowej – mianowicie sensor logistyczny.

Hive Sensor to nowoczesny system służący kontroli i weryfikacji warunków magazynowania i transportu towarów wrażliwych na takie czynniki jak temperatura, wilgotność, naświetlenie itp.

Zamieszczony w sensorze czujnik przesyła precyzyjne dane do urządzenia mobilnego i aplikacji webowej, które prezentowane są w postaci czytelnych wykresów oraz alertów dla przekroczonych wartości. Sensor logistyczny eliminuje straty związane z nieprawidłowym przechowywaniem i transportem towarów i tym samym zapewnia zachowanie najwyższej jakości wyrobów oraz zwiększenie efektywności procesów w łańcuchu logistycznym.

Hive Sensor do rozwiązanie dla firm, którym zależy na:

 • Wprowadzaniu do obrotu produktów bezpiecznych i należytej jakości
 • Właściwym magazynowaniu i transporcie towarów
 • Dodatkowych oszczędnościach
 • Dbałości o markę

 

Najważniejsze funkcjonalności Hive Sensor:

 • Monitoring warunków składowania
 • Śledzenie wielu parametrów
 • Obserwacja jakości wyrobów podczas magazynowania
 • Weryfikacja jakości produktów przed dopuszczeniem do sprzedaży
 • Identyfikacja przyczyn lub osób odpowiedzialnych za straty w towarze
 • Lokalizowanie jednostek logistycznych
 • Monitoring warunków transportu
 • Zarządzanie wszystkimi sensorami podłączonymi do aplikacji
 • Bezprzewodowy transfer danych
 • Zestawienia kluczowych wskaźników
 • Prezentacja danych w formie raportów
 • Eksport danych do plików (csv)
 • Możliwość integracji z systemami nadrzędnymi (ERP, WMS)

 

Korzyści z wdrożenia Hive Sensor:

 • Proaktywna ochrona towarów w łańcuchu dostaw
 • Niezawodna kontrola jakości produktów
 • Przyśpieszenie operacji przyjęć i wydań
 • Automatyzacja procesów
 • Ograniczenie kosztów
 • Wzrost konkurencyjności