Hive Sensor - Inteligentna Jednostka Logistyczna

Hive Sensor to nowatorskie rozwiązanie dedykowane firmom, które chcą przenieść swoje procesy logistyczne w świat czwartej rewolucji przemysłowej. To inteligentna jednostka logistyczna, której głównym zadaniem jest dostarczenie jak największej ilości danych. Pozwala to na zwiększenie efektywności procesów w łańcuchu dostaw oraz zachowanie najwyższej jakości transportowanych dóbr.

Więcej informacji

Hive Sensor to nowatorskie rozwiązanie dedykowane firmom, które chcą przenieść swoje procesy logistyczne w świat czwartej rewolucji przemysłowej. To inteligentna jednostka logistyczna, której głównym zadaniem jest dostarczenie jak największej ilości danych. Pozwala to na zwiększenie efektywności procesów w łańcuchu dostaw oraz zachowanie najwyższej jakości transportowanych dóbr.

Jest to rozwiązanie dla firm, które:

  • poszukują rozwiązania chroniącego markę poprzez eliminację strat związanych z nieprawidłowym przechowywaniem towarów;
  • chcą kontrolować jakość produktów przed wprowadzeniem ich do obrotu;
  • oczekują danych pozwalających na identyfikacje czynników, przyczyniających się do powstawania strat w łańcuchu dostaw;
  • poszukują dodatkowych oszczędności dzięki automatycznemu monitoringowi warunków przechowywania i transportu;
  • chcą pozyskiwać informacje o wartościach parametrów środowiskowych (np. temperatury) w przestrzeniach magazynowych;
  • poszukują rozwiązania automatyzującego procesy związane z kontrolą jakości oraz wydawaniem i przyjmowaniem towarów;
  • oczekują systemu, który dostarcza dane pozwalające śledzić lokalizacje jednostek logistycznych.

Najważniejsze funkcjonalności Hive Sensor

Ochrona towarów w łańcuchu dostaw

Wparcie kontroli jakości

Monitoring warunków przechowywania

Wykrycie przyczyn lub osób odpowiedzialnych za uszkodzenie produktu

Wgląd w pełną historię transportu

Weryfikacja stref składowania i transportu

Dane o lokalizacji jednostek logistycznych

Widok przedstawiający kluczowe wskaźniki

Prezentowanie danych w formie raportów