Hive Track

Śledzenie postępu realizacji kluczowych procesów i zadań pracowników mobilnych. Sprawna komunikacja między pracownikami terenowymi a centralą. Dokładna informacja dla klientów o bieżącym statusie przesyłek. Między innymi takie atrybuty, prowadzące do wzrostu konkurencyjności firmy, powinna zapewnić efektywna kontrola dostaw.

 

Więcej informacji

Śledzenie postępu realizacji kluczowych procesów i zadań pracowników mobilnych. Sprawna komunikacja między pracownikami terenowymi a centralą. Dokładna informacja dla klientów o bieżącym statusie przesyłek. Między innymi takie atrybuty, prowadzące do wzrostu konkurencyjności firmy, powinna zapewnić efektywna kontrola dostaw.

 

Hive Track to nowoczesny system kontroli dostaw, którego podstawowym celem jest tańsza, szybsza i bezbłędna dystrybucja towarów. Jest intuicyjnym narzędziem, wspierającym kierowców i dyspozytorów w realizacji ich zadań.

Rozwiązanie składa się z aplikacji instalowanej na urządzeniu mobilnym, wyposażonym w system Android 4.4 lub nowszym oraz panelu dostępnego za pomocą przeglądarki WWW.


Hive Track to rozwiązanie dla firm, którym zależy na:

 • Usprawnieniu prowadzonego biznesu
 • Polepszeniu jakości obsługi swoich klientów
 • Zwiększeniu kontroli nad procesem dostarczania towarów
 • Bieżącym reagowaniu na sytuacje związane z pracą dostawców
 • Wzroście poziomu dochodów


Najważniejsze funkcjonalności Hive Track:

 • Planowanie i optymalizacja tras
 • Kontrola poprawności załadunku i rozładunku
 • Monitoring dostaw w czasie rzeczywistym
 • Nawigacja kierowców
 • Awizacja dla klientów poprzez SMS i e-mail
 • Potwierdzanie elektronicznym podpisem
 • Dołączanie multimediów (zdjęcia, notatki głosowe)
 • Rozliczanie dostaw, zwrotów i płatności
 • Zestawienia kluczowych wskaźników
 • Prezentacja danych w formie raportów
 • Integracja z systemami nadrzędnymi np. klasy ERP


System kontroli dostaw Hive Track niesie za sobą takie korzyści jak:

 • Wzrost efektywności doręczania towarów
 • Większa przejrzystość procesu realizacji dostaw
 • Lepsze wykorzystanie zasobów
 • Pełna digitalizacja procesu
 • Eliminacja dokumentacji papierowej
 • Szybka i dokładna kontrola dostaw
 • Wzrost jakości wykonywanych zadań
 • Minimalizacja błędów
 • Redukcja kosztów
 • Polepszenie wizerunku firmy

Elementy rozwiązania Hive Track

 

Hive Track wspiera realizację dostaw na każdym etapie

 

Dzięki systemowi mamy większą kontrolę nad zapasami, dostawami gazu, realizacją zleceń i całym procesem dystrybucji. Nasi sprzedawcy mają aktualną informację o cenach i stanach magazynowych klientów

Marek Rudnik, kierownik sprzedaży działu butli, Gaspol