Instrukcja odkażania urządzeń

Wprowadzone 31 marca obostrzenia dotyczące walki z rozprzestrzenianiem się choroby koronawirusowej (COVID 19) obejmują nakaz dezynfekcji urządzeń dotykanych przez klientów. Jak dezynfekować urządzenia mobilne, aby nie spowodować ich uszkodzeń?

Więcej informacji

Wprowadzone 31 marca obostrzenia dotyczące walki z rozprzestrzenianiem się choroby koronawirusowej (COVID 19) obejmują nakaz dezynfekcji urządzeń dotykanych przez klientów. Jak dezynfekować urządzenia mobilne, aby nie spowodować ich uszkodzeń?

Dezynfekujmy urządzenia bez uszkadzania   
#dezynfekcjabezuszkadzania

 

Do dezynfekcji przenośnych terminali, terminali płatniczych, skanerów i drukarek etykiet, które mogą być używane codziennie przez wielu operatorów i klientów sklepów, najbezpieczniej jest zastosować (o ile producent nie zaleca inaczej) alkohol izopropylowy (roztwór minimum 70%) lub chusteczki dezynfekujące (z alkoholem min. 70%).

Należy używać czystych, miękkich ściereczek (lub miękkiego ręcznika papierowego) zwilżonych w roztworze do dezynfekcji, aby nie uszkodzić szybki skanowania, wyświetlacza i powierzchni zewnętrznych urządzenia.

 

Kilka ważnych uwag:

  • Nie należy rozpylać roztworu bezpośrednio na urządzenia, aby płyn nie dostał się do środka lub w zagłębienia obudowy (np. między klawisze, przy krawędziach ekranu lub okna skanującego), co może w perspektywie spowodować uszkodzenie;
  • Na czas dezynfekcji bateria powinna być zainstalowana w terminalu (lub czytniku), aby zminimalizować ryzyko dostania i gromadzenia się środka odkażającego do jego wnętrza;
  • Do czyszczenia nie można używać ściernych i silnych środków czyszczących. Agresywne chemikalia, środki dezynfekujące i detergenty (w tym wybielacze) mogą powodować uszkodzenia i negatywnie wpływać na działanie urządzenia. Również niektóre rękawice ochronne mogą zawierać dodatki ftalanowe, które są szkodliwe dla obudowy urządzenia.

Szczegółowe zalecenia dotyczące dezynfekcji i czyszczenia dla konkretnych modeli urządzeń a także listę zalecanych i zabronionych chemikaliów można znaleźć na stronach producentów. 

Zapraszamy również do kontaktu z nami, chętnie pomożemy i odpowiemy na pytania w sprawach odkażania i wszelkich innych, związanych z urządzeniami. Napisz do nas na adres: adam.balazy@skkglobal.com

Masz pytania?