Wakacyjny audyt sieci WiFi

Niezawodność infrastruktury sieciowej zapewnia ciągłość pracy sieci a to z kolei pozwala na daleko idące oszczędności. Wraz z postępem technologicznym sieci ulegają szybkiej transformacji.

Szczególnie możemy to zauważyć w dziedzinie bezpieczeństwa, gdzie standardy zmieniają się najszybciej. Dlatego warto rozważyć okresowe przeglądy sieci, by odpowiednio wcześnie zidentyfikować zagrożenia oraz wyeliminować ich źródła.

Więcej informacji

Niezawodność infrastruktury sieciowej zapewnia ciągłość pracy sieci a to z kolei pozwala na daleko idące oszczędności. Wraz z postępem technologicznym sieci ulegają szybkiej transformacji.

Szczególnie możemy to zauważyć w dziedzinie bezpieczeństwa, gdzie standardy zmieniają się najszybciej. Dlatego warto rozważyć okresowe przeglądy sieci, by odpowiednio wcześnie zidentyfikować zagrożenia oraz wyeliminować ich źródła.

Zespół sieciowy SKK przygotował dla Państwa promocyjną ofertę na audyt sieci WiFi w cenie 990 PLN.

 • Jeśli pogorszył się komfort pracy użytkowników sieci
 • Jeśli sieć była rozbudowana lub modernizowana
 • Jeśli zmieniło się zatowarowanie w magazynie
 • Jeśli wprowadzono na produkcji nowe maszyny
 • Jeśli znacznie zwiększyła się ilość użytkowników sieci w biurach
 • Jeśli sieć była instalowana kilka lat temu

to najwyższy czas na przeprowadzenie audytu sieci.

Tylko regularne (minimum raz w roku) przeglądy pozwalają na stabilne i wydajne działanie sieci.


Zakres audytu:

 • Analiza słyszalności obcych sieci bezprzewodowych na badanym obszarze
 • Pomiary parametrów sieci bezprzewodowej w zaznaczonym obszarze pokrycia (m.in. RSSI,    SNR, interferencje)
 • Analiza konfiguracji elementów sieci
 • Analiza rozmieszczenia punktów dostępowych oraz anten
 • Opracowanie mapy zasięgów i przepustowości


Audyt zakończony jest raportem, który zawiera:

 • Opis i analizę aktualnego stanu sieci
 • Określenie stopnia ewentualnych zagrożeń i wnioski
 • Propozycje modernizacji oraz zmian konfiguracyjnych


Wakacyjna cena audytu sieci WiFi 990 PLN
, (sieć do 25 access pointów)

Podana cena nie obejmuje kosztów delegacyjnych.

Dla sieci powyżej 25 access pointów cena będzie ustalana indywidualnie.

Promocja obowiązuje od 01.07.2018 do 31.07.2018

Zapytaj o szczegóły