Systemy sieciowe dla logistyki

Planując wdrożenie systemu sieciowego w magazynie należy pamiętać, że sieć nieuwzględniająca specyfiki pracy w tak szczególnym miejscu, może nie działać poprawnie lub być narażona na ataki z zewnątrz. 

Więcej informacji

Planując wdrożenie systemu sieciowego w magazynie należy pamiętać, że sieć nieuwzględniająca specyfiki pracy w tak szczególnym miejscu, może nie działać poprawnie lub być narażona na ataki z zewnątrz. 

Specyficzny układ pomieszczenia, duża ilość regałów, czy elementów betonowych może powodować zakłócenia w działaniu źle zaprojektowanej sieci. Jeżeli dodamy do tego specyfikę pracy w obszarze logistyki magazynowej (duże gabaryty towarów, korzystanie z wózków widłowych oraz działanie urządzeń, które potrzebują dostępu tylko do niektórych zasobów sieciowych, duża ilość ludzi spoza firmy – np.  kierowcy przywożący towar) wyraźnie widać, że sieć zaplanowana bez odpowiednich przygotowań i znajomości specyfiki branży może przynieść organizacji więcej szkody niż pożytku.

Oferta SKK z zakresu rozwiązań sieciowych dla logistyki magazynowej to kompleksowa usługa polegające na całościowej opiece nad infrastrukturą sieciową klienta. W jej ramach oferujemy:

  • planowanie sieci (LAN, WLAN)
  • optymalizację sieci pod kątem wykorzystywanych urządzeń (terminale ręczne, wózkowe, systemy kompletacji głosowej)
  • dobór urządzeń (również w modelu IaaS i HaaS) uwzględniających środowisko pracy (np. chłodnie)
  • audyty bezpieczeństwa
  • doradztwo w zakresie modyfikacji istniejących rozwiązań
  • szkolenia
  • wsparcie techniczne (L1, L2, L3)
  • aktualizacje i serwis
  • kompleksowe prowadzenie projektów w zakresie rozwiązań sieciowych

 

 

 

 

Bardzo dobrze się nam współpracowało z SKK. Sieć działa bezawaryjnie. Planujemy w przyszłości jej rozbudowę o kolejne urządzenia mobilne.

Jarosław Lenczowski. PSB