Zarządzanie projektowaniem i wydrukiem etykiet

Wzrastające oczekiwania klientów i coraz bardziej restrykcyjne przepisy prawne (w szczególności dla branży farmaceutycznej i spożywczej) nakładają na producentów obowiązek właściwego oznakowania swoich wyrobów. Ewentualne uchybienia w tym zakresie niosą za sobą nie tylko uszczerbek na wizerunku firmy, lecz mogą mieć również konsekwencje prawne. Scentralizowane i zautomatyzowane zarządzenie cyklem życia etykiet z pewnością pomoże w uniknięciu błędów dotyczących znakowania.

Więcej informacji

Wzrastające oczekiwania klientów i coraz bardziej restrykcyjne przepisy prawne (w szczególności dla branży farmaceutycznej i spożywczej) nakładają na producentów obowiązek właściwego oznakowania swoich wyrobów. Ewentualne uchybienia w tym zakresie niosą za sobą nie tylko uszczerbek na wizerunku firmy, lecz mogą mieć również konsekwencje prawne. Scentralizowane i zautomatyzowane zarządzenie cyklem życia etykiet z pewnością pomoże w uniknięciu błędów dotyczących znakowania.

W zakresie systemów zarządzania etykietami (projektowanie i wydruk etykiet) naszym wieloletnim partnerem jest firma Nice Label.

W zależności od wielkości biznesu, skali produkcji czy rocznej ilości generowanych etykiet oferujemy różne wersje rozwiązań, zawarte w poniższych trzech segmentach:


Design & Print
Rozwiązanie stworzone z myślą o małych i średnich firmach. Dzięki obsłudze podobnej do Microsoft Word pozwala na szybki i prosty sposób projektowania etykiet. W procesie ich tworzenia można zawrzeć elementy tj.: tekst, grafika, ramki, linie, kody kreskowe, technologia RFID. Na etykietach można umieszczać dowolny typ kodów 1D i 2D. Jest wyposażone w kreator etykiet logistycznych GS1 i etykiet zgodnych z innymi normami. Zawiera uniwersalny formularz drukowania, umożliwiający użytkownikom precyzyjne i wydajne drukowanie. Wersje oprogramowania: Designer Express i Designer Pro.

 

 

 

Design & Controlled Print
Rozwiązanie przeznaczone dla małych i średnich podmiotów gospodarczych. Zawiera graficzną aplikację do projektowania etykiet i formularzy, aplikację do kontrolowania ręcznego procesu drukowania oraz aplikację konstruktora automatyzacji do integracji z istniejącymi systemami biznesowymi. Znacząco podnosi poziom dokładności i kontroli, eliminuje błędy i poprawia wydajność drukowania. Oferowane wersje: PowerForms i PowerForms Suite.

 

 

Managed Design & Controlled Print 
Kompleksowe rozwiązanie adresowane do dużych przedsiębiorstw, korzystających z systemu zarządzania jakością lub przedsiębiorstw regulowanych. Umożliwia centralną standaryzację każdego etapu cyklu życia etykiet.W jego skład wchodzą: projektant etykiet, konstruktor aplikacji, system zarządzania dokumentacją, system drukowania w sieci (ręczny wydruk etykiet), zintegrowany system drukowania, środowisko pozaprodukcyjne oraz system zmian i transferu. Jest skalowalne w zakresie od pięciu do kilku tysięcy użytkowników. Może być zintegrowane z systemami tj. SAP, Oracle. Dostępne wersje: LMS Pro i LMS Enterprise.

 

Naszym celem jest całkowite unikanie błędów, a system zarządzania etykietami NiceLabel odgrywa w tym ważną rolę. Już jesteśmy w stanie zauważyć pozytywny wpływ systemu na naszą produktywność i przejrzystość

Michał Mydlikowski, Kierownik Działu Logistyki w LiNA Medical