Branża farmaceutyczna

Branża farmaceutyczna jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jej rozwój determinowany jest czynnikami społeczno-gospodarczymi - starzeniem się społeczeństwa, stopniem jego zamożności, koniunkturą, różnicami kursowymi, ale przede wszystkim - decyzjami urzędników. Ma to tym większe znaczenie, im droższy jest lek, gdyż jego opracowanie i produkcja wymaga wówczas większych nakładów.

Więcej informacji

Branża farmaceutyczna jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jej rozwój determinowany jest czynnikami społeczno-gospodarczymi - starzeniem się społeczeństwa, stopniem jego zamożności, koniunkturą, różnicami kursowymi, ale przede wszystkim - decyzjami urzędników. Ma to tym większe znaczenie, im droższy jest lek, gdyż jego opracowanie i produkcja wymaga wówczas większych nakładów.

Branża farmaceutyczna podlega niezwykle restrykcyjnym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa i kontroli jakości produktów. Ma to związek nie tylko z bezpieczeństwem stosowanych produktów i podporządkowaniu  szczegółowym zasadom GMP (Good Manufacturing Practice).
Producenci produktów leczniczych podlegają nadzorowi Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego – instytucji państwowej powołanej do sprawowania kontroli nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi na terenie Polski. Dlatego dla tej branży polecamy  zastosowanie na produkcji:

Powiązane tematy