Elektronika i IT

Producenci urządzeń elektronicznych i elektrycznych koncentrują się obecnie na zapewnieniu jak najszybszej reakcji na zapytania ze strony klientów. Oznacza to konieczność wprowadzenia rozwiązań pozwalających na wysoką elastyczność produkcji, w tym szybkie przezbrojenia maszyn. Dodatkowo presja ze strony producentów wyrobów finalnych i odbiorców rodzi potrzebę spełnienia wysokich wymogów jakościowych i ciągłego doskonalenia produkcji.

Więcej informacji

Producenci urządzeń elektronicznych i elektrycznych koncentrują się obecnie na zapewnieniu jak najszybszej reakcji na zapytania ze strony klientów. Oznacza to konieczność wprowadzenia rozwiązań pozwalających na wysoką elastyczność produkcji, w tym szybkie przezbrojenia maszyn. Dodatkowo presja ze strony producentów wyrobów finalnych i odbiorców rodzi potrzebę spełnienia wysokich wymogów jakościowych i ciągłego doskonalenia produkcji.

Oferta rozwiązań SKK dedykowanych branży elektronicznej i IT obejmuje: