Wsparcie UE

Projekt współfinansowany przy wsparciu Unii Europejskiej

Więcej informacji

Projekt współfinansowany przy wsparciu Unii Europejskiej

W ramach wykorzystania środków z Funduszy Europejskich zrealizowaliśmy następujące projekty:

  • SKK Hive Analysis - System do proaktywnego zarządzania i analizy zasobów:

Tytuł projektu:

SKK Hive Analysis - System do proaktywnego zarządzania i analizy zasobów

Numer projektu:

RPMP.01.02.01-12-0497/16

Cel projektu:

Opracowanie systemu lokalizacji obiektów w przedsiębiorstwie umożliwiającego analizę danych i proaktywne wsparcie zarządzania

Cel projektu (poszerzony):

Opracowanie rozwiązania zbierającego dane o przemieszczających się obiektach na ternie przedsiębiorstwa, umożliwiającego wielowymiarową analizę pozyskanych danych i proaktywne wsparcie zarządzania

Opis projektu:

Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie informacji na temat wszelakiego ruchu odbywającego się w przedsiębiorstwie i wykonanie wielowymiarowej analizy pozyskanych danych. Aby uzyskać potrzebne do realizacji projektu informacje zostanie opracowania technologia lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym dedykowanej do zmiennych środowisk otoczenia. Opracowana technologia zostanie zaimplementowana w postaci prototypu o nazwie SKK Hive Analysis. Trudność adaptacji aktualnie funkcjonujących rozwiązań wynika m.in. z konieczności rozbudowy sieci zasilania do każdego odbiornika, podatności na zakłócenia oraz stosunkowo małej odporności na zmiany środowiska pracy i dużych kosztów inwestycyjnych. Realizacja niniejszego projektu będzie się opierać o opracowanym własnym rozwiązaniu technologicznym zgodnym ze standardem Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy, zwany dalej w skrócie BLE) do lokalizacji obiektów.

Standard ten został wybrany ze względu na niski pobór energii, przez co nadajniki mogą pracować w oparciu o własne zasilanie (bateria o trwałości około 2 lat), nie ma zatem potrzeby rozbudowy sieci zasilania na terenie Przedsiębiorstwa. Ponadto zastosowana technologia pozwoli na zwiększenie precyzji określenia lokalizacji obiektów.

Rezultatem realizacji projektu będzie opracowanie w pełni funkcjonalnego systemu lokalizacji obiektów w przestrzeni otwartej i zamkniętej w czasie rzeczywistym dedykowanego dla zastosowań przemysłowych.

Wartość projektu:

1 890 162,63 zł

Wysokość wkładu UE:

1 307 518,21 zł

 

Zamówienia w ramach tego projektu:

Wykonania pomiarów i analiz danych dla technologii lokalizacji w oparciu o standard BLE Treść zapytania (pobierz) Formularz ofertowy (pobierz)
  • Wdrożenie Planu działalności międzynarodowej firmy SKK S.A.

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu działalności międzynarodowej firmy SKK S.A.

Wartość projektu: 467 213,04 PLN

Dofinansowanie UE: 189 924,00 PLN

Opis projektu: 

Realizacja zaplanowanego projektu polega na wdrożeniu w pełnym zakresie Planu działalności międzynarodowej SKK
S.A., który został opracowany zgodnie z wytycznymi - w wymaganym terminie i dołączony do wniosku o dofinansowanie.
Realizacja działań projektu została zaplanowana w okresie 12 miesięcy, od lipca 2016 roku do czerwca 2017 roku.
Przedmiotem projektu są działania zmierzające do zwiększenia aktywności międzynarodowej firmy SKK S.A., głównie na
rynku niemieckim.
Ekspansja międzynarodowa dotyczy wprowadzenia za granicę dotychczasowej oferty firmy, a także w wybranych
następujących 4 obszarach, w których kumuluje się największa ilość czynników sukcesu:
1.Produkcja etykiet specjalizowanych dla branży motoryzacyjnej.
2.Produkcja etykiet specjalizowanych dla branży szklarsko-okienniczej.
3.Produkcja etykiet specjalizowanych dla branży hutniczej.
4.Eksport wysoko wyspecjalizowanych usług z zakresu systemów sieciowych do zastosowań w środowiskach magazynowych i produkcyjnych.

           Zamówienia w ramach tego projektu:

Wynajem zabudowy stoiska targowego wraz z elementami. Wynajem paneli aluminiowych wraz z dedykowaną grafiką. 

Targi Logimat 13 - 15 marca 2018 

Wielkość stoiska: 20m2

Elementy wchodzące w skład stoiska:

- Grafika_plansza pcv z wydrukiem, laminowana mat, montaż rzep, format 125 x 100 cm - 22 sztuki

- Grafika_plansza pcv z wydrukiem, laminowana mat, montaż rzep, format 50 x 100 cm - 4 sztuki

- Ramka konstrukcyjna z profilu aluminiowego 40x40mm, format 125 x 100 cm, 22 sztuki

- Ramka konstrukcyjna z profilu aluminiowego 40x40mm, format 50 x 100 cm - 4 sztuki

- Słupki stabilizujące z profilu aluminiowego 40x40mm, wys 250 cm - 6 sztuk

- Trybunka (konstrukcja aluminiowa z poszyciem pcv i blatem z płyty meblowej) 100 x 50 x 80 cm

- Półka 50x100 płyta meblowa wraz z konstrukcją z profilu 40x40mm - 2 sztuki

Treść zapytania (pobierz) Formularz ofertowy (pobierz)

Wynajem zabudowy stoiska targowego wraz z elementami. Wynajem paneli aluminiowych wraz z dedykowaną grafiką. 

Targi Cemat 23 - 27 kwietnia 2018 

Wielkość stoiska: 21m2

Elementy wchodzące w skład stoiska:

- Grafika_plansza pcv z wydrukiem, laminowana mat, montaż rzep, format 125 x 100 cm - 24 sztuki

- Grafika_plansza pcv z wydrukiem, laminowana mat, montaż rzep, format 50 x 100 cm - 4 sztuki

- Ramka konstrukcyjna z profilu aluminiowego 40x40mm, format 125 x 100 cm, 24 sztuki

- Ramka konstrukcyjna z profilu aluminiowego 40x40mm, format 50 x 100 cm - 4 sztuki

- Słupki stabilizujące z profilu aluminiowego 40x40mm, wys 250 cm - 6 sztuk

- Trybunka (konstrukcja aluminiowa z poszyciem pcv i blatem z płyty meblowej) 100 x 50 x 80 cm

- Półka 50x100 płyta meblowa wraz z konstrukcją z profilu 40x40mm - 2 sztuki

Treść zapytania (pobierz) Formularz ofertowy (pobierz)

Zakup biletów lotniczych na targi Logimat (4 osoby) według specyfikacji:

1 bilet na wylot w terminie 12.03, powrót 15.03

1 bilet na wylot w terminie 13.03, powrót 15.03

1 bilet na wylot w terminie 12.03, powrót 16.03

1 bilet na wylot w terminie 11.03, powrót 14.03

Treść zapytania (pobierz) Formularz ofertowy (pobierz)

Zakup biletów lotniczych na targi CeMat (4 osoby) według specyfikacji:

1 bilet na wylot w terminie 22.04, powrót 27.04

1 bilet na wylot w terminie 23.04, powrót 27.04

1 bilet na wylot w terminie 22.04, powrót 28.04

1 bilet na wylot w terminie 22.04, powrót 25.04

Treść zapytania (pobierz) Formularz ofertowy (pobierz)
Zakwaterowanie w hotelu podczas targów Logimat - 12 noclegów Treść zapytania (pobierz) Formularz ofertowy (pobierz)
Zakwaterowanie w hotelu podczas targów CeMat - 18 noclegów Treść zapytania (pobierz) Formularz ofertowy (pobierz)

 

  • Wdrożenie zintegrowanej platformy obsługi technicznej ZPOT”  w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” osi priorytetowej 8: „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”.

 

Realizowany projekt pozwoli nam na zwiększenie jakości obsługi technicznej jaką świadczymy dla naszych klientów.

 

Ramka konstrukcyjna z profilu aluminiowego 40x40mm,

format 125 x 100 cm