Nowoczesna inwentaryzacja w market-Detal

"We wrześniu przeprowadziliśmy po raz pierwszy inwentaryzację wszystkich środków trwałych z wykorzystaniem systemu SKK Inwentaryzator PRO. Cały proces zakończony został do końca roku, czyli bardzo szybko. System zdecydowanie ułatwił i przyspieszył identyfikację środków trwałych oraz porównanie zapisu rejestrów ze stanem faktycznym.” - Elżbieta Szymczak, dział księgowości, Mila

Więcej informacji

"We wrześniu przeprowadziliśmy po raz pierwszy inwentaryzację wszystkich środków trwałych z wykorzystaniem systemu SKK Inwentaryzator PRO. Cały proces zakończony został do końca roku, czyli bardzo szybko. System zdecydowanie ułatwił i przyspieszył identyfikację środków trwałych oraz porównanie zapisu rejestrów ze stanem faktycznym.” - Elżbieta Szymczak, dział księgowości, Mila

Spółka market-Detal, będąca właścicielem sieci supermarketów Mila, korzysta z najnowocześniejszego obecnie systemu do inwentaryzacji środków trwałych dostarczonego przez SKK. Rozwiązanie umożliwia szybkie i precyzyjne przeprowadzenie inwentaryzacji we wszystkich placówkach. Dostarczenie zagregowanych danych ze wszystkich sklepów do centrali firmy trwa zaledwie 4 miesiące, a dodatkowa zaleta systemu, to możliwość centralnego zarządzenia bazą danych.

Market-Detal zdecydował o wyborze systemu automatycznej identyfikacji wykorzystującej kody kreskowe firmy SKK. Wdrożenie było podzielone na dwa główne etapy. W 2012 roku zainstalowano rozwiązanie inwentaryzacyjne w podstawowej wersji, czyli aplikację do drukowania etykiet i znakowania środków trwałych kodami kreskowymiodwzorowującymi numer ewidencyjny środka. System spełnił wymagania firmy i zdał egzamin. Dlatego w 2014 roku spółka zdecydowała o jego rozszerzeniu na kolejne lokalizacje oraz rozbudowaniu o nowe funkcjonalności. Wdrożona została wersja rozszerzona, która planowaną na rok 2014 inwentaryzację środków trwałych pozwoliła przeprowadzić bardzo sprawnie. 

 

Zobacz więcej

 

Korzyści z wdrożenia:

  • Znaczne przyśpieszenie procesu inwentaryzacji
  • Eliminacja błędów podczas spisów
  • Możliwość przeprowadzania wielu spisów jednocześnie
  • Jednolite, trwałe i estetyczne oznakowanie środków majątku
  • Centralne zarządzanie bazą danych
  • Lepsze zarządzanie majątkiem