Automatyzacja procesu dostaw butli w Gaspol S.A.

"Dzięki systemowi mamy większą kontrolę nad zapasami, dostawami gazu, realizacją zleceń i całym procesem dystrybucji. Nasi sprzedawcy mają aktualną informację o cenach i stanach magazynowych klientów." - Marek Rudnik, kierownik sprzedaży działu butli, Gaspol.

Więcej informacji

"Dzięki systemowi mamy większą kontrolę nad zapasami, dostawami gazu, realizacją zleceń i całym procesem dystrybucji. Nasi sprzedawcy mają aktualną informację o cenach i stanach magazynowych klientów." - Marek Rudnik, kierownik sprzedaży działu butli, Gaspol.

Gaspol jest ogólnopolskim dostawcą rozwiązań energetycznych wykorzystujących gaz płynny, ziemny, sieciowy, a także energię elektryczną i odnawialną, w tym słoneczną i geotermalną. Ważną częścią oferty Gaspolu są butle z gazem płynnym, przeznaczone zarówno dla domu, jak i dla firm. Obecnie z gazu w butlach korzysta 4,7 milionów gospodarstw domowych w Polsce. Butle z gazem płynnym są też powszechnie stosowane w wielu przedsiębiorstwach

Aby maksymalnie przyspieszyć i usprawnić proces dostaw butli z gazem, Gaspol zdecydował się na wdrożenie systemu mobilnego firmy SKK. Rozwiązanie składa się z:

  • oprogramowania pracującego na terminalach mobilnych (komputerach mobilnych),
  • oprogramowania komunikacyjnego zainstalowanego na serwerze zapewniającego wymianę danych pomiędzy terminalami a systemem informatycznym Gaspol (Microsoft Dynamics AX),
  • przenośnych drukarek fiskalnych.

 

Zobacz więcej

 

Korzyści z wdrożenia: 

  • Większa kontrola nad całym procesem dystrybucji
  • Lepsza organizacja pracy handlowców
  • Możliwość szybkiej reakcji na potrzeby klientów