Niezawodny system wydruku w Adamed Pharma S.A.

"Mając doświadczenie we współpracy z SKK S.A., spodziewaliśmy się profesjonalnego i otwartego podejścia do założonego zadania. Nie zawiedliśmy się. Wdrożony system w pełni spełnia nasze potrzeby i oczekiwania. Znacząco usprawnia proces znakowania, jest rzetelny i wiarygodny, co przekłada się na wymierne korzyści dla naszego przedsiębiorstwa, jak również na wzrost zadowolenia naszych odbiorców" - podsumowuje Jacek Malec, Kierownik Projektów Inwestycyjnych Produkcji w Adamed Pharma S.A.

Więcej informacji

"Mając doświadczenie we współpracy z SKK S.A., spodziewaliśmy się profesjonalnego i otwartego podejścia do założonego zadania. Nie zawiedliśmy się. Wdrożony system w pełni spełnia nasze potrzeby i oczekiwania. Znacząco usprawnia proces znakowania, jest rzetelny i wiarygodny, co przekłada się na wymierne korzyści dla naszego przedsiębiorstwa, jak również na wzrost zadowolenia naszych odbiorców" - podsumowuje Jacek Malec, Kierownik Projektów Inwestycyjnych Produkcji w Adamed Pharma S.A.

Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna założona w 1986 roku. Początkowo specjalizowała się w produkcji leków ginekologicznych i sprzętu medycznego. Dzięki rozwojowi własnej myśli naukowej oraz własnym patentom, których liczba sięga w tej chwili 191, sukcesywnie umacnia swoją pozycję rynkową. Przedsiębiorstwo udostępnia leki w 19 obszarach terapeutycznych, posiada 280 produktów (lekarstw na receptę i bez recepty, suplementów diety i dermokosmetyków), zatrudnia 2200 osób w kraju i za granicą.

W 2001 roku Adamed jako pierwszy wśród polskich firm farmaceutycznych zapoczątkował poszukiwanie innowacyjnych leków. Dziś obszarami jej działań są onkologia i choroby ośrodkowego układu nerwowego. Swoje projekty realizuje we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Działalność eksportową firma rozpoczęła w 2003 roku – dzięki wysokim standardom UE obowiązującym w procesie wytwarzania, aktualnie jej wyroby są dostępne i rozpoznawane na 70 rynkach świata.

Spełniając szereg wymogów dla branży farmaceutycznej, Adamed realizuje je również w zakresie znakowania wyrobów i opakowań. Z uwagi na rozwój i zmiany strukturalne firmy stosowany do tej pory system wydruku etykiet na opakowania zbiorcze stawał się niewystarczający. Ponadto spółka chciała efektywnie rozwiązać kwestię generowanych przez system błędów, potrzebowała jego uporządkowania i większej automatyzacji. Co za tym idzie niezbędnymi wymogami stały się: integracja z systemem nadrzędnym, podłączenie wag, na których ważone są znakowane kartony oraz zachowanie zgodności z przepisami GMP. Biorąc pod uwagę powyższe aspekty w 2017 roku przedsiębiorstwo zdecydowało się na rozbudowę i modernizację systemu wydruku etykiet. Realizację wyznaczonego zadania powierzono firmie SKK S.A., która również wdrażała pierwotny system kilka lat wcześniej.

Nowe rozwiązanie objęło dwa zakłady produkcyjne – w Pabianicach i w Ksawerowie i łącznie kilkanaście stanowisk. Składa się z ono z serwera centralnego, stanowisk roboczych i stanowisk wydruku. Na serwerze znajdują się baza danych oraz oprogramowanie Nice Label LMS. Stanowiska robocze stanowią komputery, na których projektuje się etykiety oraz definiuje dane do ich wydruku. Z kolei na każde stanowisko wydruku składają się przemysłowa drukarka etykiet, czytnik kart zbliżeniowych oraz waga.

Obecnie zaprojektowane na stacjach roboczych etykiety są przesyłane do akceptacji. Następnie dla konkretnej linii produkcyjnej jest aktywowane zlecenie zaimportowane z systemu nadrzędnego (Oracle). Do zlecenia dołączany jest zatwierdzony format etykiet. W kolejnym etapie na stanowisku wydruku operator po uprzednim zalogowaniu się za pomocą karty zbliżeniowej (osobowej) przystępuje do ważenia opakowań zbiorczych i ich znakowania. Wydruk każdej kolejnej etykiety jest inicjowany poprzez umieszczenie kartonu na wadze i naciśnięcie przycisku „drukuj” na sterowniku wagi. Na etykiecie znajdą się wcześniej przypisane z systemu dane oraz masa opakowania.

W nowym systemie usprawnieniu i uporządkowaniu uległo projektowanie etykiet. Ilość szablonów etykiet ograniczono do niezbędnego minimum, a dane zmienne pochodzą ze specjalnie utworzonej przez SKK bazy danych (bazy produktowej).

Kolejnym walorem zastosowanego rozwiązania jest zautomatyzowany mechanizm wersjonowania. Wersjonowanie to rejestracja kolejnych wersji etykiet, które ma miejsce w przypadkach zmiany parametrów danego indeksu produktowego czy formatu etykiety. Dzięki temu system posiada pełną historię wydruków, co daje możliwość odtworzenia określonych etykiet z przeszłości w razie potrzeby. Wersjonowanie stanowi również spełnienie wymogów prawnych 

Ogromną korzyścią z wdrożonego systemu jest znacząca redukcja błędów. Wynika ona właśnie z automatycznego wersjonowania wydruków, integracji systemu nadrzędnego i wag oraz wiarygodnej metodzie autoryzacji pracowników. Generalnie istnieje większa kontrola nad procesem znakowania.

System jest ujednolicony, ponieważ każde stanowisko wygląda identycznie, co także zwiększa łatwość jego obsługi. Jest skalowalny i elastyczny – można go rozbudowywać o kolejne stanowiska wydruku, jak również podłączać różnego typu wagi.

W ramach wdrożenia SKK dostarczyła czytniki, drukarki, licencje Nice Label, stworzyła bazę danych SQL, jak również służyła wsparciem technicznym i przeprowadziła szkolenia dla pracowników zakładu.

"Mając doświadczenie we współpracy z SKK S.A., spodziewaliśmy się profesjonalnego i otwartego podejścia do założonego zadania. Nie zawiedliśmy się. Wdrożony system w pełni spełnia nasze potrzeby i oczekiwania. Znacząco usprawnia proces znakowania, jest rzetelny i wiarygodny, co przekłada się na wymierne korzyści dla naszego przedsiębiorstwa, jak również na wzrost zadowolenia naszych odbiorców" - podsumowuje Jacek Malec, Kierownik Projektów Inwestycyjnych Produkcji w Adamed Pharma S.A.

Zobacz więcej

 

Korzyści z wdrożenia:

  • Usprawnienie projektowania etykiet
  • Minimalizacja błędów
  • Standaryzacja systemu
  • Dostęp do historycznych wydruków
  • Zwiększenie kontroli nad procesem znakowania
  • Elastyczność rozwiązania
  • Możliwość rozbudowy systemu