Elastyczne znakowanie wyrobów w Sonac Uśnice Sp. z o.o.

Eksperci z SKK wykazali się dużą otwartością i zaangażowaniem. Dostarczyli nam profesjonalny, ergonomiczny system, który w pełni spełnia nasze oczekiwania i bardzo usprawnia wykonywanie zadań. Paweł Krupa, Specjalista ds. Prewencyjnego Utrzymania Ruchu w Sonac Uśnice Sp. z o.o.

Więcej informacji

Eksperci z SKK wykazali się dużą otwartością i zaangażowaniem. Dostarczyli nam profesjonalny, ergonomiczny system, który w pełni spełnia nasze oczekiwania i bardzo usprawnia wykonywanie zadań. Paweł Krupa, Specjalista ds. Prewencyjnego Utrzymania Ruchu w Sonac Uśnice Sp. z o.o.

Obok dbałości o wysokie standardy produkcji dla firmy Sonac niezmiernie ważny jest sprawny przebieg procesów. Aby go zachować z końcem 2017 roku przedsiębiorstwo stanęło przed wyzwaniem udoskonalenia systemu ważąco-etykietującego w jednym ze swoich zakładów.

Fabryka posiada trzy stanowiska, na których odbywa się ważenie produktów oraz ich znakowanie za pomocą etykiet.

Dotychczas drukowane etykiety zawierały dane wcześniej ustawione i zapisane w programie. Główny szkopuł tkwił w braku funkcjonalności, dzięki którym byłaby możliwa edycja formatów etykiet i zmiana ich treści w zależności od bieżących potrzeb. Aby zlikwidować te kłopotliwe kwestie, spółka zdecydowała się na wdrożenie systemu zaproponowanego przez SKK S.A.

Czytaj dalej

Zobacz więcej

 

 

Korzyści z wdrożenia:

  • Elastyczność rozwiązania
  • Centralne zarządzanie produktami
  • Integracja z dowolnymi urządzeniami
  • Możliwość rozbudowy systemu
  • Eliminacja błędów
  • Łatwość w obsłudze