Plan podziału SKK SA – 24.11.2023

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału przez wyodrębnienie SKK SA – 24.11.2023

Drugie zawiadomienie o zamiarze podziału przez wyodrębnienie SKK SA – 08.12.2023

Dane spółki:

SKK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
Gromadzka 54A, 30-719 Kraków
NIP 675 11 98 454,
Regon 351552160,

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000298455

Akcjonariat:

Wysokość kapitału zakładowego – 1 100 000 PLN  i kapitału wpłaconego 1 100 000 PLN

Rejestr Akcjonariuszy:

Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy – Pobierz

Dematerializacja Akcji:

25.09.2020r. treść pierwszego wezwania do złożenia akcji w spółce – Pobierz
13.10.2020r. treść drugiego wezwania do złożenia akcji w spółce – Pobierz 
02.11.2020r. treść trzeciego wezwania do złożenia akcji w spółce – Pobierz
22.11.2020r. treść czwartego wezwania do złożenia akcji w spółce – Pobierz
14.12.2020r. treść piątego wezwania do złożenia akcji w spółce – Pobierz

Ogłoszenie do złożenia akcji Spółki SKK – Pobierz
Uchwała Zarządu SKK o unieważnieniu akcji – Pobierz
Ogłoszenie o unieważnieniu akcji – Pobierz

W skutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (D.U. z 219r poz.1798) najpóźniej do 31.12.2020 r należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydawanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021r.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji o dematerializacji akcji można uzyskać  pod numerem telefonu 12 2932 700 oraz adresem email skk@skkglobal.com

Kontakt do Zarządu SKK:
tel.: 12 2932 700
e-mail: skk@skkglobal.com

Zarząd Spółki będzie na bieżąco zamieszczał komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji