Projekty UE

Projekty współfinansowane przy wsparciu Unii Europejskiej

W ramach wykorzystania środków z Funduszy Europejskich zrealizowaliśmy następujące projekty:

SKK Hive Analysis – Optymalizacja procesów logistycznych w oparciu o Internet rzeczy i sztuczną inteligencję

Tytuł projektu:  SKK Hive Analysis – Optymalizacja procesów logistycznych w oparciu o Internet rzeczy i sztuczną inteligencję

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0035/22

Cel projektu:  Celem projektu jest opracowanie systemu optymalizacji procesów logistycznych w oparciu o IoT i sztuczną inteligencję wykorzystującego sensory do pomiaru warunków środowiskowych

Opis projektu:  Głównym celem projektu będzie opracowanie systemu optymalizacji procesów logistycznych w oparciu o IoT i sztuczną inteligencję wykorzystującego sensory do pomiaru warunków środowiskowych. System ten będzie odznaczał się możliwością predykcji zagrożeń zanim one wystąpią w oparciu o odczyty bieżące z czujników, parametry ładunku, przewidywany czas dostawy, temp. otoczenia czy rodzaj pojemnika izotermicznego. W ramach realizowanych prac zostanie wykonany sensor IoT w technologii BLE + 5G, przygotowanie aplikacji mobilnej do pobierania danych z sensorów, przygotowanie danych uczących odwzorowujących przypadki zaburzeń/istotnych zdarzeń w trakcie procesu logistycznego, analiza statystyczna zbioru danych uczących, opracowanie modeli odwzorowujących procesy termiczne, badania procesu obiegu pojemników w komorze technoklimatycznej, weryfikacja opracowanych algorytmów w komorze, opracowanie algorytmów AI (ANN, ML), implementacja opracowanych algorytmów w systemie SKK Sensor Analysis.
Projekt jest realizowany w konsorcjum SKK S.A. (Lider) wspólnie z Politechniką Krakowską w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Wartość projektu:  6 542 575,53 zł

Wysokość wkładu UE:  5 187 889,31 zł

Smart Logistics Unit dla IoT i przemysłu 4.0 – jednostka logistyczna wykorzystująca sztuczną inteligencję do optymalizacji procesów

Tytuł projektu: Smart Logistics Unit dla IoT i przemysłu 4.0 – jednostka logistyczna wykorzystująca sztuczną inteligencję do optymalizacji procesów

Numer projektu: RPMP.01.02.01-12-0361/19

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie systemu do przedwczesnego powiadamiania i zapobiegania uszkodzeniom produktów.

Opis projektu: System jest dedykowany dla transportu w branży spożywczej i farmaceutycznej. Obecnie na świecie około 20% produktów spożywczy jest utylizowanych. Stanowi to według statystyk około 180 kg zmarnowanej żywności na osobę rocznie na etapie produkcji i transportu, kolejne 100 kg jest marnowanych przez konsumentów. Straty towarów wynikają głównie z przypadków naruszenia warunków transportu i między magazynowania.
Głównym elementem systemu będzie inteligentny moduł pomiarowy IoT. Powstałe urządzenia do pomiaru warunków środowiskowych (temperatura, wilgotność oraz ciśnienie) jak również umożliwiający pomiar innych parametrów otoczenia produktu, tj. światła, wstrząsów, pleśni.
Opracowany w ramach projektu czujnik będzie wykorzystywał elementy sztucznej inteligencji. Zastosowane w nim zostaną mechanizmy predykcji opartej na analizie korelacji pomiędzy wieloma czujnikami, mechanizmy wczesnego ostrzegania przed przekroczeniem wymaganych warunków przewozu (złamanie łańcucha transportowego) oraz mechanizmy powiadamiania o uszkodzeniu urządzenia lub niskim stanie baterii (samodiagnostyka).
Drugim celem jest opracowanie metod predykcyjnych wykorzystujących analizy wielokryterialne oparte na sztucznej inteligencji takich jak sieci neuronowe i uczenie maszynowe. Wdrożenie opracowanego systemu pozwoli na uniknięcie przypadków takich naruszeń lub ich szybkie wykrycie.

Wartość projektu: 2 196 576,96 zł

Wysokość wkładu UE: 1 425 465,30 zł

Działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tytuł projektu: Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Cel projektu:  wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Wartość projektu: 283 294, 77 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego III Oś priorytetowa

SKK Hive Analysis – System do proaktywnego zarządzania i analizy zasobów

Tytuł projektu: SKK Hive Analysis – System do proaktywnego zarządzania i analizy zasobów

Numer projektu: RPMP.01.02.01-12-0497/16

Cel projektu: Opracowanie systemu lokalizacji obiektów w przedsiębiorstwie umożliwiającego analizę danych i proaktywne wsparcie zarządzania

Cel projektu (poszerzony): Opracowanie rozwiązania zbierającego dane o przemieszczających się obiektach na ternie przedsiębiorstwa, umożliwiającego wielowymiarową analizę pozyskanych danych i proaktywne wsparcie zarządzania

Opis projektu: Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie informacji na temat wszelakiego ruchu odbywającego się w przedsiębiorstwie i wykonanie wielowymiarowej analizy pozyskanych danych. Aby uzyskać potrzebne do realizacji projektu informacje zostanie opracowania technologia lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym dedykowanej do zmiennych środowisk otoczenia. Opracowana technologia zostanie zaimplementowana w postaci prototypu o nazwie SKK Hive Analysis. Trudność adaptacji aktualnie funkcjonujących rozwiązań wynika m.in. z konieczności rozbudowy sieci zasilania do każdego odbiornika, podatności na zakłócenia oraz stosunkowo małej odporności na zmiany środowiska pracy i dużych kosztów inwestycyjnych. Realizacja niniejszego projektu będzie się opierać o opracowanym własnym rozwiązaniu technologicznym zgodnym ze standardem Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy, zwany dalej w skrócie BLE) do lokalizacji obiektów.
Standard ten został wybrany ze względu na niski pobór energii, przez co nadajniki mogą pracować w oparciu o własne zasilanie (bateria o trwałości około 2 lat), nie ma zatem potrzeby rozbudowy sieci zasilania na terenie Przedsiębiorstwa. Ponadto zastosowana technologia pozwoli na zwiększenie precyzji określenia lokalizacji obiektów.
Rezultatem realizacji projektu będzie opracowanie w pełni funkcjonalnego systemu lokalizacji obiektów w przestrzeni otwartej i zamkniętej w czasie rzeczywistym dedykowanego dla zastosowań przemysłowych.

Wartość projektu: 1 890 162,63 zł

Wysokość wkładu UE: 1 307 518,21 zł

Zamówienia w ramach projektu:

Wdrożenie Planu działalności międzynarodowej firmy SKK S.A.

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu działalności międzynarodowej firmy SKK S.A.

Opis projektu:  Realizacja zaplanowanego projektu polega na wdrożeniu w pełnym zakresie Planu działalności międzynarodowej SKK
S.A., który został opracowany zgodnie z wytycznymi – w wymaganym terminie i dołączony do wniosku o dofinansowanie.
Realizacja działań projektu została zaplanowana w okresie 12 miesięcy, od lipca 2016 roku do czerwca 2017 roku.
Przedmiotem projektu są działania zmierzające do zwiększenia aktywności międzynarodowej firmy SKK S.A., głównie na
rynku niemieckim.

Ekspansja międzynarodowa dotyczy wprowadzenia za granicę dotychczasowej oferty firmy, a także w wybranych
następujących 4 obszarach, w których kumuluje się największa ilość czynników sukcesu:
1.Produkcja etykiet specjalizowanych dla branży motoryzacyjnej.
2.Produkcja etykiet specjalizowanych dla branży szklarsko-okienniczej.
3.Produkcja etykiet specjalizowanych dla branży hutniczej.
4.Eksport wysoko wyspecjalizowanych usług z zakresu systemów sieciowych do zastosowań w środowiskach magazynowych i produkcyjnych.

Wartość projektu: 467 213,04 PLN

Dofinansowanie UE: 189 924,00 PLN

Zamówienia w ramach projektu:

  • Wynajem zabudowy stoiska targowego wraz z elementami. Wynajem paneli aluminiowych wraz z dedykowaną grafiką. Targi Logimat 13 – 15 marca 2018 . Elementy wchodzące w skład stoiska: Grafika_plansza pcv z wydrukiem, laminowana mat, montaż rzep, format 125 x 100 cm – 22 sztuki, Grafika_plansza pcv z wydrukiem, laminowana mat, montaż rzep, format 50 x 100 cm – 4 sztuki, Ramka konstrukcyjna z profilu aluminiowego 40x40mm, format 125 x 100 cm, 22 sztuki, Ramka konstrukcyjna z profilu aluminiowego 40x40mm, format 50 x 100 cm – 4 sztuki, Słupki stabilizujące z profilu aluminiowego 40x40mm, wys 250 cm – 6 sztuk, Trybunka (konstrukcja aluminiowa z poszyciem pcv i blatem z płyty meblowej) 100 x 50 x 80 cm, Półka 50×100 płyta meblowa wraz z konstrukcją z profilu 40x40mm – 2 sztuki Zapytanie ofertowe  Formularz ofertowy
  • Wynajem zabudowy stoiska targowego wraz z elementami. Wynajem paneli aluminiowych wraz z dedykowaną grafiką. Targi Cemat 23 – 27 kwietnia 2018. Wielkość stoiska: 21m2. Elementy wchodzące w skład stoiska: Grafika_plansza pcv z wydrukiem, laminowana mat, montaż rzep, format 125 x 100 cm – 24 sztuki, Grafika_plansza pcv z wydrukiem, laminowana mat, montaż rzep, format 50 x 100 cm – 4 sztuk, Ramka konstrukcyjna z profilu aluminiowego 40x40mm, format 125 x 100 cm, 24 sztuki, Ramka konstrukcyjna z profilu aluminiowego 40x40mm, format 50 x 100 cm – 4 sztuki, Słupki stabilizujące z profilu aluminiowego 40x40mm, wys 250 cm – 6 sztuk, Trybunka (konstrukcja aluminiowa z poszyciem pcv i blatem z płyty meblowej) 100 x 50 x 80 cm, Półka 50×100 płyta meblowa wraz z konstrukcją z profilu 40x40mm – 2 sztuki Zapytanie ofertoweFormularz ofertowy
  • Zakup biletów lotniczych na targi Logimat (4 osoby) według specyfikacji: 1 bilet na wylot w terminie 12.03, powrót 15.03, 1 bilet na wylot w terminie 13.03, powrót 15.03, 1 bilet na wylot w terminie 12.03, powrót 16.03, 1 bilet na wylot w terminie 11.03, powrót 14.03 Zapytanie ofertowe, Formularz ofertowy
  • Zakup biletów lotniczych na targi CeMat (4 osoby) według specyfikacji: 1 bilet na wylot w terminie 22.04, powrót 27.04, 1 bilet na wylot w terminie 23.04, powrót 27.04, 1 bilet na wylot w terminie 22.04, powrót 28.04, 1 bilet na wylot w terminie 22.04, powrót 25.04 Zapytanie ofertowe, Formularz ofertowy
  • Zakwaterowanie w hotelu podczas targów Logimat – 12 noclegów Zapytanie ofertowe, Formularz ofertowy
  • Zakwaterowanie w hotelu podczas targów CeMat – 18 noclegów Zapytanie ofertowe, Formularz ofertowy

Wdrożenie zintegrowanej platformy obsługi technicznej ZPOT

Tytuł: Wdrożenie zintegrowanej platformy obsługi technicznej ZPOT

Działania: 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

OŚ priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Cel: Realizowany projekt pozwoli nam na zwiększenie jakości obsługi technicznej jaką świadczymy dla naszych klientów.

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji